הקדמה ותוכן ענינים

מחבר/ים: 
שרה זמיר
עמודים: 
א'-ט'

דבר העורכת

הערכה היא חלק בל ינותק משדה החינוך, אולם על מנת להחשיבה כמשפרת וכמקדמת תהליכי חינוך, עליה לעמוד בתנאים דקדקניים: עליה להיות תקפה ומהימנה, מושתתת נתונים, רלוונטית, אחראית, הוגנת, מדווחת כהלכה וישימה.

ההחלטות הבולטות ביותר בנוגע להערכה בשדה החינוך התקבלו על ידי כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל ("וועדת דברת"), שמונתה על ידי שרת החינוך במטרה לגבש מדיניות כללית עבור מערכת החינוך. לאחר דיונים רבים פורסם דוח הוועדה בשנת 2004.

נראה כי המלצותיה המשמעותיות והמיושמות ביותר נוגעות לתחום ההערכה בחינוך, ובעיקר לשלושה היבטים עיקריים:

המלצה אחת הייתה להקים גוף הערכה בלתי תלוי.

ואכן, אחת התקנות שתיקן משרד החינוך בעקבות הדוח הייתה להקים את הראשות הארצית למדידה ולהערכה-ראמ"ה. כפי שמצוין באתר המרשתת (האינטרנט) שלה, ראמ"ה מגדירה את מטרתה כ"הערכה בשירות הלמידה" וכמיועדת לתרום לשיפור מערכת החינוך.

המלצה שנייה, עסקה בהכשרה בתחומי המדידה וההערכה כחלק אינטגרלי מהכשרתם האקדמית של המורים.

המלצה זו מיושמת זה מכבר בין כותלי המכללה האקדמית אחוה - זה שני עשורים, לימודים אלה הם חלק מהכשרתם של

פרחי ההוראה לתואר ראשון ומהכשרתם של תלמידי התואר השני בבית הספר למִנהל מערכות חינוך מיום הקמתו.

ההמלצה השלישית עסקה בהכשרה אקדמית של מומחים בתחום ההערכה, כדי שישמשו רכזי ההערכה ומדידה בכל בית ספר ובכל מִנהל חינוך אזורי. גם המלצה זו ממומשת במכללה האקדמית אחוה הלכה למעשה – השנה נפתחה במכללה זו (במסגרת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות) תכנית התמחות בהערכה ומדידה בית ספרית, בפיקוח ראמ"ה.

הגיליון הבא, שיראה אור בתשע"ד, יוקדש לנושא "הכשרת מורים". העורך האורח האחראי של גיליון זה יהיה ד"ר רוני ריינגולד. הגיליונות הבאים, החל משנת תשע"ה, יחולקו לשניים:

חלקו הראשון של הגיליון יוקדש לעיסוק בנושא מרכזי כלשהו, וחלקו השני יאגד מספר מאמרי הגות ומחקר בתחומים שונים. כל המאמרים יעברו תהליך שיפוט קפדני, כמיטב המסורת של גיליונות "מעוף ומעשה".

פרטים בדבר אופן הגשת המאמרים מפורסמים באתר המכללה (כפתור "כתב העת מעוף ומעשה")

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' חנה אבוחצירא, רכזת המערכת: chanamaof@gmail.com

ד"ר שרה זמיר,

עורכת "מעוף ומעשה"