חגי ישראל ומועדיו

שם המרצה: ד"ר מנחם בן שלוםמנחם בן שלום

מטרות הקורס: להקנות ידע מדעי בסיסי בחגי ישראל ומועדיו. וכן ליצור כלים להוראה מושגית, לשונית, וחינוכית – ערכית של החג בכיתות בית הספר מהגיל הרך ועד לחטיבה העליונה. הדיון יעסוק בכל רבדי החג והמועד היהודיים – ישראליים, למן תקופת המקרא ועד ימינו אלה, על בסיס לוח השנה העברי. בקורס ינתנו מבוא ידע בסיסי (על בסיס הרצאות), סדנת בית מדרש, והכרת אתרי מקורות ושעורי חגים.