חינוך מיוחד בבית ספר רגיל

מטרות הקורס:

 הכרת סוגיות שונות הכרוכות בילדים בעלי צרכים מיוחדים.


תוכן הקורס ומהלכו:

במהלך הקורס יתוארו לקויות שונות ויבחנו השלכות לקויות אלה על תפקוד תלמידים בעלי לקויות.

נדון בסוגיות הבאות:

  • שילוב נורמליזציה והשתמעותם הפרקטית.
  • תכנית הלימודים בחינוך המיוחד וחשיבות עבודת צוות להגשמת תכנית זו.
  • נסקור באופן ראשוני אוכלוסיות יעד בחינוך המיוחד:

  *תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

  *תלמידים הסובלים מבעיות רגשיות והתנהגותיות.

  *תלמידים בעלי מגבלות קוגניטיביות התפתחותיות (נדגיש שאלות הקשורות לתלמידים בעלי מגבלות מתונות).

  *תלמידים הנמנים על הספקטרום האוטיסטי (נדגיש שאלות הקשורות לתלמידים עם תפקוד גבוה).

  • יסודות הטיפול בילד בעל הצרכים המיוחדים ותפקיד המורה במתן מענה לצורכי הילד. נבחן את משמעות התאמות בדרכי הוראה והיבחנות.
  • תפקיד המנהל והחינוך מיוחד.
  • משפחת הילד בעל הצרכים המיוחדים.
  • טיפול בבעיות רגשיות, אלימות וחינוך מיוחד .
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.