חינוך ערכי

מטרות הקורס:

תיאור הקורס:

קורס זה עוסק תחילה בדיונים ראשוניים בנושא מהותם של ערכים ומהותו החינוך הערכי ובנוסף בנושא של אתיקה מקצועית של מורים ודילמות אתיות. לאחר מכן מתמקד בעיון בהיבטים תיאורטיים של עריכת דיון ערכי ואתי. עם זאת, עיקרו של הקורס מוקדש לדיונים פתוחים אודות דילמות ערכיות ואתיות חינוכיות מרכזיות. מתוך הנחה שעדיף לדון במספר מצומצם של נושאים באורח מעמיק מאשר לסקור באופן שטחי וחטוף מספר סוגיות רב יותר, נדונות במהלך הקורס סוגיות חינוכיות מרכזיות ובסיסיות באורח תמטי תוך התבססות על הנחות-יסוד ומתודולוגיות הדיון הביקורתיות.

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.