חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים

שם המרצה: ד"ר מרסדס בן אבמרסדס בן אב
מטרות הקורס:

הכרת משמעויות של מושגים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי, קשרים פנימיים ביניהם וביניהם לבין מתמטיקה אלמנטארית,

פיתוח אינטואיציה וטכניקה מתמטית.

 

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.