טרנספורמציות הנדסיות במישור – גישה אינטגרטיבית לחט"ב

מטרות הקורס:

פיתוח המושג "טרנספורמציות במישור" והקניית מיומנויות שימוש בו, כולל בבעיות בנייה הנדסיות.

פיתוח יכולת אינטגרטיבית על ידי שילוב כלים מתמטיים שונים בטרנספורמציות וקישוריות פנים מתמטית.

 

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.