יחידת ההערכה האקדמית

המכללה האקדמית אחוה -המרכז לקידום ההוראה וההערכה האקדמית

יחידת ההערכה עוסקת באופן שוטף בביצוע סקרי הוראה, בניתוחם ובהעברתם למרצים ולבעלי התפקידים המתאימים. על בסיס סקרים אלו נשלחים מכתבי הוקרה למרצים המצטיינים ונעשות פעולות שונות עם המרצים שנמצא כי יש מקום לשיפור איכות הוראתם. כמו כן, מלווה היחידה פרויקטים ייחודיים של המכללה במחקרי הערכה מעצבים ומסכמים.

יחידת ההערכה הינה יחידה פנים מכללתית הקשורה בטבורה למרכז לקידום ההוראה וההערכה האקדמית. היחידה מאחדת את כל פעולות ההערכה המתקיימות במכללה ומעניקה להנהלת המכללה מידע רלוונטי, מושתת נתונים, תקף ומהימן על כל תכניות הלימודים והפרויקטים השונים  לצורך תכנון וקביעת מדיניות וקבלת החלטות.

מטרות ההערכה

  • לפתח תרבות הערכה במכללה, במגוון רחב של ערוצי הערכה אפשריים, תוך התאמה לדרישות פנימיות וחיצוניות.
  • לספק בסיס של ניתוחים סטטיסטיים ואיכותניים לצורך דיווח על פרויקטים ייחודיים המתבצעים במכללה ופרסומם באתר המכללה, בכתבי עת, בכנסים, בימי עיון ובשאר במות אפשריות.
  • להעניק  באופן שוטף מידע רלוונטי לקביעת מדיניות וקבלת החלטות הנוגעות הן לתהליכי ההוראה-למידה במכללה והן לקיומן של תכניות ויוזמות ייחודיות.
  • להוות מכשיר ניהולי ופדגוגי המהווה חלק אינטגרלי בתהליכי הניהול במכללה ובמימוש האחריות של בעלי התפקידים ברמות השונות(Accountability) .

יחידת ההערכה עוסקת באופן שוטף בביצוע:

  • סקרי הוראה אותם ממלאים הסטודנטים ובעלי התפקידים המתאימים. על בסיס סקרים אלו נבחרים מרצים המצטיינים ומנגד, נעשות פעולות שונות עם המרצים שנמצא כי יש מקום לשיפור איכות הוראתם. כמו כן, מלווה היחידה פרויקטים ייחודיים של המכללה במחקרי הערכה מעצבים ומסכמים.
  • הערכות של ימי עיון, ימי הערכות ושאר כנסים מכללתיים.
  • ליווי  פרויקטים ייחודיים של המכללה במחקרי הערכה מעצבים ומסכמים.
  • תכניות חברתיות (כגון סקר שביעות רצון) ועוד.

 

פנייה ליחידה

משרדי היחידה נמצאים בבניין מס' 5 קומה 2 חדרים 2-4.

טלפונים במשרד: 08-8588017 (פנימי: 217), 072-224854

מידע נוסף בדף צוות היחידה.