יסודות פילוסופיים של המחקר במדעי ההתנהגות

שם המרצה: פרופ' יהונתן גזיהונתן גז
מטרות הקורס:

הקורס מספק רקע פילוסופי ופרדיגמטי לשיטות מחקר כמותניות ואיכותניות במדעי ההתנהגות. לשם כך נלמד מושגי יסוד בפילוסופיה של המדע באופן המייצג מעבר בין כמה תחנות: הפרדיגמה (תבנית הידע) הקרויה פוזיטיביזם, ביקורת על הפוזיטיביזם, הפרדיגמה הפרשנית שצמחה מתוך הביקורת על הפוזיטיביזם, ביקורת על הפרדיגמה הפרשנית, והצעה לשילוב בין שתי הפרדיגמות. הקורס מפתח את היכולת לנתח את הטיעון שבבסיס המחקר, וכן את הקשר בין הפרדיגמה והמתודולוגיה של המחקר.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.