כוח ושליטה בחינוך הגבוה — המכללות האקדמיות לחינוך בכבלי ויסות ופיקוח

סוג הפרסום: מאמר בכתב עת
פורסם ע"י: רוני ריינגולד , דרורה כפיר וציפי ליבמן
שנת הוצאה: 2011
שם הספר/כתב העת: עיונים בארגון ובמנהל החינוך
שם המאמר: כוח ושליטה בחינוך הגבוה — המכללות האקדמיות לחינוך בכבלי ויסות ופיקוח
עמודים: 293-320
מספר גיליון: 32

המכללות האקדמיות להוראה ולחינוך הצטרפו למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לפני כמעט שלושה עשורים. הצטרפותם של "הסמינרים להכשרת מורים" או "בתי–המדרש למורים" נעשתה מלכתחילה בתנאים ייחודיים שאפשרו למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך גם יחד להפעיל כלפיהם מנגנוני ויסות רבים וחזקים וסימנו אותם כמי שערך החופש האקדמי אינו חל עליהם, אף על פי שהם מוגדרים כמוסדות אקדמיים. כתביו של מישל ) פתחו לנו צוהר אל מערכת מושגים המאפשרת דרך נוספת 1984-1926פוקו ( לנתח את תהליכי הוויסות הללו, את עוצמתם ואת חוסר האונים שמגלות .2000המכללות מולם, כמו גם את השינוי המוגבל שחל בהם במהלך שנות ה– המחקר המדווח במאמר הנוכחי מתמקד בניתוח שיטתי של עשרה מסמכים . ניתוח המסמכים 2007-1979שעסקו בהכשרת מורים ובחינוך הגבוה בשנים נערך על בסיס רעיונות מרכזיים ממשנתו של פוקו וממתודולוגיית חקר השיח שלו, ונשען בעיקר על המושגים ידע/כוח וממשליות כפי שהגדיר אותם פוקו. אנו תקווה כי חשיפת מנגנוני הוויסות שמופעלים כלפי המכללות להוראה וחשיפת חוסר האונים של המכללות ישמשו מנגנון התנגדות שיעצים את המכללות לחינוך ולהוראה וישנה, ולו במעט, את מעמד מקצוע ההוראה השרוי בשפל תדמיתי עמוק.