מאמר בכתב עת: Journal of Arid Environments

סוג הפרסום: מאמר בכתב עת
פורסם ע"י: חיים סיוון , Michael Kam c, Shlomo Hadad d, A.Allan Degen c, *, Avi Rosenstrauch
שנת הוצאה: 2014
שם הספר/כתב העת: Journal of Arid Environments
שם המאמר: Body size and seasonal body condition in two small coexisting desert snake species, the Saharan sand viper (Cerastes vipera) and the crowned leafnose (Lytorhynchus diadema)