מאמר בכתב עת: Psychology and Aging

סוג הפרסום: מאמר בכתב עת
פורסם ע"י: יהונתן גז , Naveh-Benjamin, M., Kilb, A., & Reedy, S
שנת הוצאה: 2004
שם הספר/כתב העת: Psychology and Aging
שם המאמר: The Associative Memory Deficit of Older Adults: Further Support Using Face-Name Associations
עמודים: 541-546
מספר גיליון: 19(3)

Previous studies have established an associative deficit hypothesis (Naveh-Benjamin, 2000), which attributes part of older adults' deficient episodic memory performance to their difficulty in creating cohesive episodes. In this article, the authors further evaluate this hypothesis, using ecologically relevant materials. Young and old participants studied name-face pairs and were then tested on their recognition memory for the names, faces, and the name-face pairs. The results extend the conditions under which older adults exhibit an associative deficit. They also show that reduced attentional resources are not the sole mediator of this deficit.