מאפייני השיח המתמטי הכיתתי של סטודנטיות להוראה: המקרה של הקורס 'פונקציות וגרפים'

מחבר/ים: 
ד"ר מיכל טבח וד"ר טלי נחליאלי
עמודים: 
43-67
חוברת: 
הכשרת מורים

מטרת המחקר היא לזהות תהליכי למידה והוראה של סטודנטים ומרצָה במכללה להכשרת מורים בקורס למתמחי מתמטיקה בעזרת כלי לניתוח שיח לימודי המשלב שתי תאוריות – האחת, בלשנית-חברתית והאחרת, תאוריה סוציו-תרבותית לחקר הלמידה. לשם כך צילמנו ושכתבנו את כל השיעורים בקורס 'פונקציות'. כלי המחקר שבו השתמשנו מאפשר להתמקד בשלושה סוגי שיח המתרחשים בו בזמן בכיתה: התוכני, הבין-אישי והפדגוגי. כל אחד משלושת סוגי השיח הוא בעל תרומה ייחודית ושונה. כדי להבין את המורכבות של תהליכי ההוראה והלמידה יש להתייחס לכל אחד מהשלושה ולקשר ביניהם. במאמר נציג מנגנון למידה-הוראה לפיתוח השיח המתמטי של הלומדים: חשיפה מפורשת של הנרטיבים והרוטינות הרלוונטיים לנושא המתמטי הנלמד