מאפייני תלמידים מתקדמים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם.

שם המרצה: פרופ' מריטה ברבש-מרצהמריטה ברבש-מרצה, ד"ר מריטה ברבש
מטרות הקורס:
 • לפתח מודעות למגוון היכולות והכישורים של תלמידים מוכשרים מעל לממוצע.
 • להקנות כלים לאיתור תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה בלמידת המתמטיקה.
 • להקנות למורים כלים פדגוגיים, דידקטיים ומתודולוגיים לקידום תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה במתמטיקה.
 • לחשוף מורים לחומרים למורה ו/או לתלמיד המיועדים להעשרה והעמקה של לימודי המתמטיקה של תלמידים בעלי יכולת.
 • הקורס ילווה על ידי אתר מלווה קורס אליו יועלו חומרי הלמידה הרלוונטיים כולל חומרי לימוד דיגיטאליים לצרכי הדגמה (למשל: http://nrich.maths.org/public ) המחשה, סימולציה, תיעוד, קישור לאקטואליה, מקורות מידע, יישומונים ועוד.

דרישות קדם

הקורסים: "תיאוריות למידה ופרשנויותיהן בהוראת המתמטיקה" , "חשיבה מתמטית: סוגיות נבחרות" או לימודים בקורסים אלה במקביל

נושאי הלימוד

 • אפיון הכישורים המתמטיים ומגוון הרמות של יכולת מתמטית; התייחסות לתפישה הרווחת שכישרון מתמטי מחייב להפוך את הלומד למתמטיקאי מקצועי.
 • מאפיינים של תלמידים מתקדמים במתמטיקה: יכולות ונטיות קוגניטיביות, ערכים, אישיות.
 • כלים פדגוגיים, דידקטיים ומתודולוגיים לפיתוח תכניות לימודים עבור תלמידים מתקדמים:

  * כלים לאיתור תלמידים מתקדמים במתמטיקה.

  *דרכים לעידוד תלמידים בעלי יכולת מעל לממוצעת ללמוד מתמטיקה; יכולת אבחון של העניין הספציפי של תלמיד בתחום כלשהו במתמטיקה.

  *דרכים לטיפוח חשיבה מסדר גבוה.

  * טיפוח יצירתיות אצל תלמידים מתקדמים: מאפייני החשיבה היצירתית, דרכים לטיפוח יצירתיות.

  *בניית יחידות וירטואליות ושימוש בכלים טכנולוגיים.

  *תיעול נכון של התפתחות היכולת: העמקה והעשרה של ידיעות, רעיונות, חשיפת ילדים בעלי יכולת למגוון נושאים מתמטיים.

  *הקניית כישורים ללמידה עצמית של הילד בעל היכולת.

  *דרכי עבודה עם תלמידים מתקדמים: העמקה בחומר הנלמד בכיתה, הרחבתו של החומר הנלמד, נושאי העשרה, האצה.

  *דיון בתופעה של Underachieving Gifted Students - מקורותיה, דרכים להתמודדות.

  *מודלים שונים לעבודה עם תלמידים מתקדמים בכיתה רגילה: מרכזים מתמטיים, יחידות לימוד מיוחדות ועוד.

 • הצורך בהערכה במגוון כלים של הילד המוכשר.
 • קשר עם הורים והצורך בשילוב מאמצים בקידום הילד המוכשר.
 • שילוב של כשרון מתמטי עם ליקויי למידה או בעיות התנהגות.
 • הכרת מחקרים ותכניות למצוינים ודרכי טיפוחם בארץ ובעולם. חשיפה למקורות ולמוסדות המיועדים לפיתוח היכולת המתמטית של ילדים בעלי יכולת למידה במתמטיקה.

   
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.