מבוא היסטורי לספרות העברית המאה ב - 19-20

שם המרצה: ד"ר בתיה שמעוניבתיה שמעוני

קורס מבוא מקיף זה יסקור וימפה את הסיפורת והשירה העברית החדשה בתקופה של למעלה ממאה וחמישים שנה, מאז תקופת ההשכלה ועד ימינו. הקורס יציג את היוצרים הבולטים בספרות העברית החדשה, ויאיר את השינויים הפואטיים המרכזיים במעבר מתקופה לתקופה ומאסכולה לאסכולה, על רקע התמורות החברתיות והפוליטיות. הפרקים הראשיים יעסקו במאפייני היצירה בתקופת ההשכלה, הרומן המשכילי בשיאו; דור המעבר בשלהי המאה ה-19; הנוסח של מנדלי מוכר ספרים והשפעתו; לידת "ספרות התחייה"- הספרות העברית המודרנית; הסיפורת והשירה בארץ ישראל בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; ספרות "דור בארץ" ו"דור המדינה"; ומגמות עיקריות בסיפורת והשירה העברית מאז שנות ה-60 של המאה העשרים.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.