מבוא להיסטוריה בתקופה ההלניסטית

שם המרצה: ד"ר מנחם בן שלוםמנחם בן שלום
מטרות הקורס:

הכרת התקופה ההלניסטית רומית שלה חשיבות מיוחדת בעיצוב ההיסטוריה האנושית בכלל (ראשית צמיחת הנצרות), וההיסטוריה של העם היהודי בפרט. השעור בא לסקור את תולדות התקופה לאורם של קווי תיחום כרונולוגיים, בארבע תקופות משנה בהן נתון השלטון הריבוני בארץ ישראל בידי ממלכות שונות.

  • תקופת ממלכת פרס.
  • התקופה ההלניסטית.
  • הממלכה החשמונאית.
  • השלטון הרומי.

השיעור יעסוק בתהליכים המרכזיים של ההיסטוריה העולמית באגן המזרחי של הים התיכון ובתוך כך על הארועים הסוערים שעברו על העם היהודי במגעו עם הפרסים היוונים והרומים. לאורם של מספר מרכיבי יסוד.


  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.