מבוא לסטטיסטיקה והסתברות ליסודי

מטרות הקורס:

שימוש בפונקצית ההסתברות, בתוחלת ובשונות כדי להעריך את התוצאות האפשריות.

ניתוח ביקורתי של ממצאי מחקרים סטטיסטיים ותוצאות סקרים.


תיאור הקורס:

הקניית מיומנות הארגון, תיאור ותמצות הנתונים שנאספו במחקר.

הקניית כלים מתמטיים לניתוח מצבים של חוסר ודאות.

הקניית מיומנות בפתרון שאלות הסתברותיות.

שימוש בפונקצית ההסתברות, בתוחלת ובשונות כדי להעריך את התוצאות האפשריות.

ניתוח ביקורתי של ממצאי מחקרים סטטיסטיים ותוצאות סקרים.

 

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.