מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לשיח החינוכי הביקורתי ולטפח מיומנויות של חשיבה וניתוח ביקורתיים, זאת בכדי לחקור פולמוסים אודות רפורמות של מדיניות חינוכית.

בקורס נתמקד במספר חקרי מקרה כגון חוק הקונגרס האמריקני הידוע בשם  No child left behind.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.