מדע בעלי חיים (מבוא לזואולוגיה)

שם המרצה: ד"ר חיים סיווןחיים סיוון

הצגה אבולוציונית של הקבוצות העיקריות של בעלי החיים, בקורס הסטודנטים נחשפים למגוון רחב של בעלי חיים במעבדות המכללה

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.