ביוכימיה

שם המרצה: ד"ר אלי אפללואלי אפללו
מטרות הקורס:
1. הכרת מושגי יסוד בביוכימיה.
2. הכרת עקרונות משותפים לתהליכים ביוכימיים בתא החי. 
3. הכרת מולקולות אורגניות עיקריות במבנה ותפקוד התא.

קורס בסיס בביוכימיה המבוסס על הרצאות, תרגילים ומטלות קריאה שבועיות.  התרגילים מגדירים את נושאי הלימוד בכל פרק של הקורס, מפנים לחומר קריאה בספר הקורס ומפרטים מילות מפתח מרכזיות שיש להכירן. הלימוד בתרגיל מבוסס על התמודדות עצמאית עם השאלות והגשת התרגיל  לפני המפגש של קבוצת התרגיל.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.