ביוכימיה למתקדמים

שם המרצה: ד"ר אלי אפללואלי אפללו
מטרות הקורס:
1. הכרת תהליכים מרכזיים בתא בדגש על זרימת מידע, אנרגיה  ובקרה.
2. לימוד והכרת שיטות מחקר עדכניות בביוכימיה.
3. לימוד ביואנרגטיקה ומסלולים מטבוליים שונים.
4. ביוסיגנלינג ואינטגרציה בין מסלולים ביוכימיים. 
הדגשה של אספקטים ביוטכנולוגיים בנושאים שילומדו.

קורס בסיס בביוכימיה המבוסס על הרצאות, תרגילים ומטלות קריאה שבועיות.  התרגילים מגדירים את נושאי הלימוד בכל פרק של הקורס, מפנים לחומר קריאה בספר הקורס ומפרטים מילות מפתח מרכזיות שיש להכירן. הלימוד בתרגיל מבוסס על התמודדות עצמאית עם השאלות והגשת התרגיל  לפני המפגש של קבוצת התרגיל.

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.