מעבדה בסיסית בביוכימיה

שם המרצה: ד"ר אלי אפללואלי אפללו
מטרות הקורס:
1. ניסיון מעשי במגוון שיטות ביוכימיות בסיסיות וחדשות.
2. עידוד/טיפוח חשיבה אנאליטית, יצירתית וביקורתית, דרך תכנון, ביצוע וניתוח ניסויים ביוכימיים.
3. חיזוק יכולת פיתרון בעיות וכישורי עבודה בקבוצה.
4. הכרת החומר שנלמד בקורס התיאורטי.
5. איסוף וניתוח נתונים הדירים ברי פענוח.
6. ניתוח משמעות תוצאות הניסויים על ידי תיאור מודלים ומנגנונים מולקולריים.
7. התמודדות עם תוצאות בלתי צפויות.
8. התנסות בסיסית בכתיבה מדעית: דוחו"ת המעבדה יוגשו בסגנון מאמר (תקציר, מבוא, שיטות, תוצאות ודיון).

קורס מעבדה מעשית (רטובה) אשר מקנה לתלמידים התנסות ומיומניות בסיסיות בחקר הביוכימי. הקורס מבוסס על החומר התיאורטי שנלמד בקורס ביוכימיה א'.

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.