כדור הארץ והיקום

הקורס יעסוק במגוון תהליכים ותופעות המתחוללים בכדור הארץ וביקום, תוך התייחסות לזיקה ההדדית שבין כדור הארץ והיקום שמסביבנו, מחד, ובין האדם והחברה האנושית – מול כדור הארץ כסביבת החיים שלנו - מאידך.  נושאי הקורס יכללו יסודות ועקרונות באסטרונומיה, ויסודות ועקרונות במדעי כדור הארץ, כאשר בכל הנושאים הללו ייחקרו השלכותיהם לאדם ולחברה.  בנוסף יושם דגש על הפן החינוכי: א) כיצד  ללמד נושאים אלו  - בצורה מעשירה  ומשמעותית עבור תלמידי בתי הספר.  ב) אחריות האדם על הסביבה: המסר כי האדם הינו חלק מהסביבה אולם עקב הטכנולוגיה המודרנית מסתמן כי ביכולתו לגרום לשינויים בלתי הפיכים בסביבתו הקרובה והרחוקה, עד כדי גרימת חורבן גדול

קבצים מצורפים
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.