מבוא לגיאולוגיה

הגיאולוגיה הינה המדע החוקר את כדור הארץ המוצק: תולדותיו, הרכבו הפנימי וקליפתו החיצונית, התהליכים הדינמיים המתחוללים בו, האדמה והסלע, ואוצרות הטבע הטמונים בו. למדע הגיאולוגיה ישנם יישומים רבים בתחומים שונים, כגון, הערכת הסיכונים מפני רעידות אדמה וגלישות קרקע, תכנון ערים ואזורים, חיפושי נפט, גז, ומים, ועוד. 
הקורס יעסוק בנושאים הבאים: המבנה הפנימי של כדור הארץ, תיאורית טקטוניקת הלוחות, תזוזת הלוחות באזור ישראל; אסונות גיאולוגיים – רעידות אדמה והרי געש; סוגי סלעים ותכונותיהם; הזמן הגיאולוגי; אוצרות האדמה; סלע קרקע ומים;  דרכי הוראת הגיאולוגיה.
קבצים מצורפים
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.