מיומנויות מתמטיות בתחומי המדע השונים

מטרות הקורס:

היכרות עם כלים מתמטיים הנדרשים לחקר תופעות ותהליכים נבחרים.

הקניית מיומנות בפתרון בעיות בנושאים שונים במדעי הטבע .


  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.