מעבדות מחקר לפסיכולוגיה

מחקר במעבדות לפסיכולוגיה

במכללה קיימות 2 מעבדות מחקר לפסיכולוגיה.

המעבדה לחקר התהליכים הפסיכולוגיים שבבסיס החשיבה הכמותית בראשותה של פרופ' דנה גנאור-שטרן והמעבדה לחקר זכרון ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­בראשותו של ד"ר יוני גז.

המעבדה לחקר התהליכים הפסיכולוגיים שבבסיס החשיבה הכמותית

בראשותה של פרופ' דנה גנאור-שטרן.
תפיסת כמויות ומספרים נדרשת לעיתים קרובות בחיי היומיום, למשל בבואנו להשוות מחירים של מוצרים, לתכנן את לוח הזמנים, להעריך את מספר האנשים הנמצאים בחדר. בעשור האחרון מוקדש מאמץ מחקרי רב בחקר התהליכים הפסיכולוגיים בבסיס כישורים אלה. לתחום מחקר זה יישומים ישירים לתחום החינוך. במעבדה זו נחקרים הייצוגים הפסיכולוגיים של כמויות ומספרים. המחקר במעבדה זו עוסק בשאלות הבאות: כיצד מיוצגים כמויות בראשינו? האם מספרים שלמים ושברים מיוצגים באופן אופן? האם "חמש" מיוצג כמו 5? האם אופן הייצוג אצל ילדים דומה לזה אצל מבוגרים? נושא נוסף הנחקר הוא יכולת האומדן של ילדים ומבוגרים. במקרים רבים בחיי היומיום אנשים מתבקשים להעריך מספרים ולא לחשב אותם במיוחד. למשל: "עלי לקנות 5 ק"ג של ענבים העולים 14 ₪  ו- 3 ק"ג אגסים העולים 11.5 ₪. כמה כסף בערך תעלה לי הקנייה? האם יותר או פחות מ- 50 ₪?". אנשים נתקלים במצבים כאלה לעיתים קרובות, והמחקר במעבדה מתחקה אחר האופן שבו מבוגרים וילדים עונים על בעיות מסוג זה.

רכישת מיומנות והתפתחות אוטומטיות היא תחום נוסף הנחקר במעבדה זו. במהלך החיים אנחנו כל הזמן רוכשים מיומנויות חדשות, כמו הפעלת פלאפון חדש, שימוש בתוכנה חדשה. במסגרת מחקרים אלה אנחנו מנסים לבדוק כיצד מתפתחת מיומנות זו וכיצד היא הופכת להיות אוטומטית.

 

המעבדה לחקר זכרון ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

בראשותו של ד"ר יוני גז.

תחום העניין הראשוני שלי כחוקר היה הדומה והשונה בין תהליכי קידוד אינפורמציה ואחזור אינפורמציה. עבודתי הדגישה את השונה בין שני תהליכים אלו. המסקנה המרכזית מעבודות אלו היתה שקידוד ואחזור שונים באופי התהליך המעורב בהם בעוד שאת הקידוד ניתן לתאר כתהליך מבוקר הרי שאחזור ניתן יותר לתיאור כתהליך אובליגטורי המושפע פחות מתהליכים מפריעים (כדוגמת חלוקת קשב). נושא נוסף הוא אבחנה בין סוגי זכרון שונים, ובאופן ספציפי אבחנה בין זכרון לפריטים וזכרון לאסוציאציות. יש תמיכות לרעיון כי מערכות זכרון שונות מתווכות זכרון לפריטים וזכרון לאסוציאציות. גם כאן, אני מתעניין בדיסוציאציה בין מערכות אלו על ידי שימוש בפרדיגמות מגוונות ועבודה עם אוכלוסיות שונות. בין השאר עבודות המחקר שלי מתמקדות בהקשר זה בהזדקנות הנורמאלית וכן באוכלוסיות פתולוגיות. בנוסף, בעבודתי כפסיכולוג קליני במחלקה פסיכיאטרית בבית החולים סורוקה צברתי ניסיון בטיפול ואבחון של הפרעות נפשיות. בהתאם אני משלב את מחקרי גם בתחום הפרעות הנפש. במעבדות לפסיכולוגיה במכללה אני עושה שימוש נרחב לבחינת תהליכי הזכרון אשר במוקד מחקרי. לאחרונה הוכנסה לשימוש מערכת לניטור פיזיולוגי המאפשרות להעריך השפעות ריגשיות על תהליכים קוגניטיביים וכן פרויקט הבוחן את השפעותיו של אימון בנוירו-פידבק על ביצועים במטלות קוגניטיביות שונות.