מעמד המורה ומקורות סמכויותיו\יה-סמינריון

מטרות הקורס:

סמינריון הנו קורס שמטרתו הנחיה ופיקוח על עבודת מחקר עצמאית ומקורית של סטודנטים/יות לתעודת הוראה בשנים האחרונות ללימודיהם. לפיכך תתמקד ההוראה בקורס על הבהרה והנחייה של המחקר. מחקר בקורס זה יוכל להיות אמפירי איכותני, או מחקר עיוני. לא יאושרו מחקרים כמותיים.
בנוסף, בכדי לספק רעיונות לנושאי מחקר יוקדשו מירב המפגשים בסמסטר הראשון לדיון בנושא מעמד המורה ומקורות סמכויותיו/יה, זאת על בסיס המחקר החינוכי בתחומי הפילוסופיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה.


  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.