מצוינות בחינוך

שם המרצה: פרופ' יעל פישריעל פישר
מטרות הקורס:

להקנות ידע במושגים "מצוינות", שוויוניות", "חינוך פורמלי", "חינוך בלתי-פורמלי", "ערכים","אינטליגנציות מרובות" ועוד, תוך כדי דיונים בתכנון החינוך, לקראת בניית מודלים אישיים וכיתתיים לפיתוח מצוינות אישית ופיתוח הפוטנציאל האישי אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד.


תיאור הקורס

 • הקורס עוסק ביישום מודל תיאורטי של פיתוח מצוינות אישית בחינוך. פיתוח מצוינות מבוסס על פיתוח הפוטנציאל האישי של התלמידים, מצטיינים כחלשים.
 • הקורס יתמקד במיוחד בפיתוח המצוינות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד.

נושאי הקורס

 • מצוינות.
 • שוויוניות.
 • החינוך הפורמלי.
 • אינטליגנציות מרובות.
 • מקומם של ערכים.
 • תכניות ייחודיות במערכת החינוך.
 • הערכה, משוב ובקרה.
 • מיצוי פוטנציאל אינדיבידואלי.
 • קליטה אוניברסאלית של תלמידים לעומת תהליכים של מיון ושיבוץ (תוך התייחסות לאזורי
 • רישום - בתי-ספר אזוריים ועל-אזוריים).
 • מעורבות הורים.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.