מאמר בכתב עת: מעוף ומעשה

סוג הפרסום: מאמר בכתב עת
פורסם ע"י: אורית אבידב אונגר , זהר טל ועפרה ניר גל
שנת הוצאה: 1999
שם הספר/כתב העת: מעוף ומעשה
שם המאמר: מרכז מורים אזורי מבט למחר: תפיסה להכשרה תוך תפקודית של עובדי הוראה
עמודים: 61-80
מספר גיליון: 5