מרכז רב תרבותי

"לקחת מהחינוך את הפנטזיה, לקחת את נשמתו" (פרופ' אדיר כהן)

המיזם "מורה - אומן" הוא מיזם ניסיוני, שעיקרו מציאת הדרכים הטובות ביותר לפיתוח הייחודיות והיצירתיות של המורים. זאת כדי להעצים את תפקידו של המורה כמורה אומן, היוצר סקרנות בכיתה, וכאדם המתמודד בדרך יצירתית  ואופטימית עם תכנים לימודיים ועם אתגרים חינוכיים בכיתה. התמקדות במורה תעזור לזקק את העקרונות לפיהם אפשר למצות את הפוטנציאל היצירתי של המורה ולמנף אותו  לכדי תכנית פדגוגית מערכתית.

המיזם "מורה - אומן" הוא מיזם ניסיוני, שעיקרו מציאת הדרכים הטובות ביותר לפיתוח הייחודיות והיצירתיות של המורים. זאת כדי להעצים את תפקידו של המורה כמורה אומן, היוצר סקרנות בכיתה, וכאדם המתמודד בדרך יצירתית  ואופטימית עם תכנים לימודיים ועם אתגרים חינוכיים בכיתה. התמקדות במורה תעזור לזקק את העקרונות לפיהם אפשר למצות את הפוטנציאל היצירתי של המורה ולמנף אותו  לכדי תכנית פדגוגית מערכתית.

המיזם מושתת על  העקרונות של אימון מחשבתי אישי וקבוצתי, שתפקידו לחשוף את הייחודיות ואת היצירתיות הטמונה במורה להעצמה אישית ולפריצת דרך. לצד  העקרונות הללו יתקיים ליווי פדגוגי, שמטרתו הוצאת רעיונות חינוכיים חדשניים ויצירתיים מן הכוח אל הפועל, תוך טיפוח השיתוף בין המורים על בסיס העקרונות של "קהילת מורים לומדת".

 

בסיס המיזם בהנחה שלכל מורה יש מאפייני אישיות והיבטים ייחודיים לו,  שבתנאים מסוימים יכולים להביאו לפיתוח חשיבה יצירתית ולהפוך אותו למורה טוב יותר. יעד הפעולה הוא לצאת למסע אל הסיפוק בהוראה –  "לזקק" את היצירתיות ואת נפש המורה, כאומן בהכשרתו ובפיתוחו המקצועי. היצירתיות תבוא לידי ביטוי באהבתו למקצוע, ברגשותיו ביחס לעצמו ולתלמידיו, וביחס לתכניות הפדגוגיות שלו.

 

ומכאן המטרות הן:

  • לעזור למורה לזהות את המאפיינים  הייחודיים בהוראה שלו והגורמים לו להיות מורה יצירתי, מאושר ושלם  בהוראה.
  • לסייע למורה לפתח את הייחודיות  הטמונה בו ולשכללה לכיוונים יצירתיים בהוראה.
  • להעצים את הפנימיות של המורה ולהניע אותו לתכנן "שיעורים אחרים" שיהפכו אותו למורה טוב יותר, שלם עם עצמו וכזה הגורם גם לתלמידיו ליהנות מהלמידה ולהיות  שבעי רצון.
  • לסייע למורה להיות שייך לקהילת מורים לומדת ולחזק את השיתוף בין המורים על בסיס העקרונות של "קהילת מורים לומדת".

 

תכנית פעולה

המיזם יימשך שנתיים ויכלול ארבעה מרכיבים רפלקסיביים שיזינו זה את זה במהלך התהליך:

  • מחקר על מיהו מורה אומן/מורה יצירתי –  אוכלוסיות המחקר תהיינה: מורים מבית ספר הר טוב המשתתפים במיזם; מורים בשלבי קריירה שונים: בהכשרת מורים, בכניסה לתפקיד ומורים  ותיקים.
  • סקירה על מחקרים ועל מיזמים בארץ ובעולם בנושא של יצירתיות בהוראה  ואומנות ההוראה.
  • תכנית התערבות בבית ספר הר טוב – בניית תכנית עבודה ל חמישה עשר מורים מביה"ס הר-טוב שישתתפו במיזם, ויישום תכנית העבודה הלכה למעשה  על ידי המנחים/ המנטורים.
  • תיעוד והערכה מתמשכים על המחקר.

 

המיזם יתקיים בבית הספר השש שנתי "הר טוב" בקיבוץ צרעה, ויימשך כשנתיים. המיזם ילווה במחקר כמותי ואיכותני בהשתתפות פעילה של ראש ראשות המחקר, ד"ר אורית אבידב-אונגר.  המנהלת האקדמית של המיזם היא ד"ר עליזה עמיר. במיזם גם משתתף ד"ר יעקב גרוס כיועץ וכמנחה פדגוגי. חברי סגל נוספים יצטרפו למיזם כמלווים פדגוגיים וכחוקרים. המנהלת האדמיניסטרטיבית של המיזם אורית יוסף.