נוירופדגוגיה: חקר המוח להשבחת הלמידה וההוראה

שם המרצה: אריאלה טייכמן-וינברג

מטרות הקורס

לחשוף את משתתפי הקורס לבסיס העצבי של הלמידה, הזיכרון וההתנהגות, ותרומתם האפשרית של חידושי המחקר במדעי המוח והעצב לשיפור ההוראה והלמידה. בתום הקורס הציפייה היא שמשתתפיו ירכשו תובנה, המבוססת על ההיכרות עם המוח ודרכי פעולתו, בדבר רכישת מידע חדש ובהטמעתו, בהשפעת הרגשות על תהליכי הלמידה, בהשפעת השינה על הזיכרון ועיבודו, בתרומתה של הפעילות הפיזית ובהשפעת המטען הגנטי על תהליכי הלמידה. ובמיוחד – כיצד לקיים תהליכי למידה משמעותית בצורה המיטבית באמצעות ההוראה, שמתבססת על חקר המוח.

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.