ניהול קבוצות בארגונים

מטרות הקורס:

מטרות סדנה:

 • הסטודנטים יכירו סוגים שונים של קבוצות בארגונים ובתהליכים המתרחשים בקבוצה ארגונית.
 • הסטודנטים יבססו ויחזקו הסתכלות רחבה על מקרים לפתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות ארגוניות.
 • הסטודנטים יכירו וירכשו מיומנויות של טיפול בבעיות וקונפליקטים בקבוצות ארגוניות.

תיאור הסדנה:

 • בסדנה נכיר את המושג קבוצה ארגונית על היבטיו השונים. מטרתה המרכזית של הסדנה להאיר סוגיות נבחרות הקשורות להתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות ובדרכי ארגונן של קבוצות אלו בארגון. בסדנה נברר מהי קבוצה בארגון ונתחקה אחרי הדינאמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות ארגוניות.
 • יתורגלו מיומנויות תקשורת בינאישית, ניהול דיונים, תפקידי מוביל הדיון בקבוצה, טיפול בהתנגדויות בקבוצות, דרכים לקבלת החלטות בקבוצות בארגונים, והתמודדות עם קונפליקטים המתרחשים בקבוצות בארגונים.

נושאי הלימוד בקורס:

 • הקבוצה – מושגי יסוד
 • מאפיינים של קבוצות ארגוניות
 • תהליכים בהתפתחות קבוצה
 • יתרונות וחסרונות של פתרון בעיות בקבוצה
 • גישות לקבלת החלטות בארגון עפ"י מודל של ורום
 • סוגי דיון קבוצתי
 • סוגים של החלטות וקריטריונים ליציאה מאי הסכמה
 • תקשורת מתגוננת בקבוצות בארגונים
 • ניהול קונפליקטים בקבוצות בארגונים
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.