סוגיות מתקדמות בהוראת תלמידים עם לקויות בינוניות

מטרות הקורס:

הכרת סוגיות שונות הכרוכות בתלמידים בעלי לקויות קוגניטיביות בינוניות תוך שימת לב לאופן הכלתם בכיתה ההטרוגנית ובחינת הדרך בה ניתן להתאים את תכנית הלימודים הרגילה לתלמידים אלה.


תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בסוגיות שונות הקשורות להכלת ילדים בעלי לקויות בינוניות כפיגור קל, או בעלי הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בכיתה הרגילה. נבחן את יכולות הלמידה של תלמידים אלה ואת הקשיים המאפיינים אותם.

נושאי הקורס

במהלך הקורס יתוארו לקויות שונות ואת השלכות לקויות אלה על תפקוד הילדים. נדגיש את הבעייתיות בהגדרת התלמידים בעלי לקויות בינוניות ונבחן

במה אם בכלל יש הבדל בין תלמידים אלה לבין תלמידים בעלי לקויות מתונות. נבחן תאוריות המסבירות את התפתחות לקויות אלה

נבחן את משמעות התיאוריות להוראת תלמידים אלה. נשאל האם יש ההתנגשות בין הצורך בהכנה לחיים ובכלל זה והצורך בהישגים לימודיים וכיצד

תיאוריות המסבירות את מהות ההפרעות האלה מסייעות לנו לגשר על פער זה.

הקורס ידון בנושאים הבאים:

 • אפיון פיגור קל ופיגור גבולי.
 • תיאוריות המסבירות הפרעות אלה והבנת הרקע חברתי תרבותי לאפיון זה. נבחן את ההבדל בין תלמידים אלה לתלמידים בעלי לקויות למידה.
 • אפיון אוטיזם בתפקוד גבוה.
 • תיאוריות המסבירות את האוטיזם. כיצד תאורות אלה קשורים בהיבטים נוירוקוגניטיביים יחודיים המאפיינים תלמידים עם אוטיזם. מה משמעות היבטים אלה להבדל בין תלמידים אלה לתלמידים בעלי לקויות למידה ותלמידים בעלי פיגור קל.
 • בעיות ספציפיות ופתרונות הקשורים בהוראה ובהכלה של תלמיד עם לקויות בינוניות בכיתה הרגילה.
 • נבחן כיצד ניתן להתאים את תכנית הלימודים הרגילה לילדים בעלי לקויות בינוניות לשם הכנתם לחיים.
 • נשאל כיצד ניתן לערב את התלמידים בקביעת תכנית ההוראה שלהם על פי העדפותיהם האישיות.
 • נבחן את נקודת המבט של התלמידים בעלי ההתפתחות התקינה על שילוב תלמידים עם לקות בינונית בכיתה הכוללת
 • נבחן כיצד ניתן לקדם את שיתוף הפעולה בין התלמידים.
 • נדון בדילמות הנובעות משילוב תלמידים בעלי הלקות הבינונית בכיתה.
 • קידומם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות בינוניות. נשאל כיצד ניתן לאפשר לתלמיד להוביל את העצמתו הרגשית.
 • יסודות הטיפול מחוץ לכותלי בית הספר-בילד בעל הלקות הבינונית ותפקיד המורה לחינוך מיוחד בתיאום הטיפול.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.