פאוניסטיקה

שם המרצה: ד"ר חיים סיווןחיים סיוון

הכרת החי של חולייתנים בישראל תוך גישה אבולוציונית, מעבדות

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.