ציפיות המתכשרים להוראה מה'מדריך למורה'

מחבר/ים: 
ד"ר שרה האופטמן וד"ר לאה ברץ
עמודים: 
68-84
חוברת: 
הכשרת מורים

ספרות ההדרכה למורה משלבת ידע תוכן דיסציפלינרי וידע תוכן פדגוגי בזיקה למטרותיה ולתכניה של תכנית הלימודים של משרד החינוך. היא משמשת כלי ללמידה עצמית וכלי המתווה דרך להוראה לפי מגוון המטרות והצרכים המתחלפים של המורה. הקורפוס שבו התמקד מחקר זה הוא ה'מדריך למורה' (המד"ל) בתחום הספרות, והשאלה שבה התמקדנו היא אם סטודנטים המתכשרים להוראת הספרות במכללה להכשרת מורים שהתבקשו לבצע מטלה באמצעותו של ה'מדריך למורה' מוצאים בו מענה לציפיותיהם, בעוד המד"ל משמש כלי עזר בתהליך העבודה. הממצאים האיכותניים והכמותיים של המחקר, שבו 21 סטודנטים המתכשרים להוראת הספרות במכללה להכשרת מורים, הביאו למסקנה כי הציפיות של הסטודנטים מה'מדריך למורה' שונות מהאיכויות הדיסציפלינריות ובמיוחד הדידקטיות המצויות בו הלכה למעשה. ה'מדריך למורה' אינו ערוך באופן ההולם את אוכלוסיית המתכשרים להוראה אף על פי שהם קהל היעד הזקוק במיוחד לכלי זה