מענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית

מענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית
מועדי הגשה

ניתן להגיש עד 30 לנובמבר כל שנה.

הועדה למחקר מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לעובדים, חוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (פיגור שכלי) המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם פיגור שכלי והסובב אותו.

נבקשכם להביא לידיעת הסטודנטים/החוקרים במחלקתכם/מוסדכם את הפרטים הניתנים בחוזר זה.