רטוריקה ודמגוגיה

שם המרצה: ד"ר דורון דןדורון דן
מטרות הקורס:

פיתוח מיומנויות לשוניות לזיהוי דרכי מניפולציה בשיח הפוליטי. רוצה לומר: פענוח וניתוח המנגנונים המשמשים לשכנוע, למניפולציה, להעברת מסרים אידאולוגיים סמויים ולהסתרת האמת בתעמולה. ניתוחים אלה ילוו בשפע של דוגמאות הלקוחות כולן מן העיתונות הישראלית (הכתובה והמשודרת).


תיאור הקורס:

קורס זה עוסק בדרכי הרטוריקה והדמגוגיה כפי שהן משתקפות בשיח הפוליטי.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.