הנחיות, דוחות, טפסים ונהלים

מדיניות המחקר לשנה"ל תשפ"ג

 
שם

טופס

תקנון רשות המחקר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
קריטריונים לקביעת רמות מחקריות נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
החוברת המלאה של טפסים ונהלים נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר

 

 

החזר עבור הוצאות מחקר

 
שם

טופס

נוהל שימוש במענק מחקר תשפ"ג נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טפסים  
נוהל החזר נסיעות נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס בקשה להחזר הוצאות מחקר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס הזמנת משאבים למחקר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס הזמנת משאבים למחקר- עריכה אקדמית/תרגום נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס החזר עבור עריכה לשונית ותרגום מאמר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טופס החזר עבור נסיעות למטרות מחקר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר

 

השתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל

 
שם

טופס

נוהל השתתפות בכנס אקדמי בארץ ובחו"ל נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
טפסים  
דו"ח  נסיעה לכנס אקדמי נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
אישור יציאה לכנס בינלאומי במהלך שנת הלימודים נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
הגשת בקשה למקדמה להוצאות כנס אקדמי נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר

דוחות

 
שם

טופס

 

העסקת עוזרי מחקר

 
שם

טופס

נוהל העסקת עוזרי מחקר נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר
דוח נסיעות ונוכחות עובדים חודשי נוהל קבלת החזר עבור הוצאות מחקר

 

הגשת בקשה לוועדת האתיקה של רשות המחקר

 
שם קישור
הנחיות להגשת בקשה לאישור מחקר מוועדת האתיקה של המכללה קישור לטופס בקשה לאישור מחקר מוועדת האתיקה של המכללה

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרשות המחקר