מעוף ומעשה חוברת 12

מספר חוברת: 
12

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך
מערכת כתב העת
יו"ר המערכת: ד"ר לאה ברץ lbaratz@netvision.net.il.

חברי המערכת (עפ"י סדר א"ב):
ד"ר שרה האופטמן, ד"ר דורון דן, ד"ר לאה ברץ.

 

עריכה לשונית עברית: ד"ר דן דורון.

הגהה עברית: ד"ר דן דורון.
עיצוב וסידור: אלה אוסטרובסקי.

עיצוב כריכה: דגנית צור, היחידה לשיווק , פרסום והוצאה לאור, אחוה-המכללה האקדמית לחינוך.

הפקה: סברינה גבר, מנהלת היחידה לשיווק, פרסום והוצאה לאור, אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.
הוצאה לאור: אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.

ISSN: 0793-3355 © כל הזכויות שמורות
אחוה- המכללה האקדמית לחינוך
ד.נ. שקמים 7980400 , טל' 08-8588044
כתובתנו באינטרנט: https://www.achva.ac.il

 

עותק של חוברת זו זמין בספריית המכללה האקדמית אחוה בלבד

שנת פרסום עברית: 
תשס"ז
שנת פרסום לועזית: 
2006