Guidelines for the Healthy Integration of the Ill Child

ספר של יוספה אייזנברג
סוג הפרסום: ספר
פורסם ע"י: ד"ר יוספה אייזנברג
שנת הוצאה: 2013
שם הספר/כתב העת: Guidelines for the Healthy Integration of the Ill Child in the Educational System: Experience from Israel

על הספר:מחלות כרוניות שנחשבו בעבר כמחלות סופניות נהפכו בימינו, בעקבות התקדמות הרפואה, למחלות כרוניות. הטיפול וההחלמה של הילדים נמשכים חודשים ואף שנים, על כן לבית הספר על מרכיביו השונים השפעה רבה על תהליך השיקום.

הספר עוסק בתיאור ייחודיותה של אוכלוסיית הילדים החולים, במאפיינים פיזיים, חברתיים ולימודיים של ילדים חולים כרוניים ובגורמים המשפיעים על שילוב בבית-הספר ועל ההסתגלות למחלה.

 התכנים מתייחסים לידע התיאורטי בתחום זה ולממצאי מחקר שהתמקד בסיפורן של מורות אשר התנסו בשילוב. לספר חשיבות הן  בהצגה וארגון הידע בתחום זה והן בהשתמעויות המעשיות הנובעות מן המחקר.

הספר מיועד למורים שמשלבים ילדים חולים, לאנשי חינוך כדוגמת מנהלים, יועצים, פסיכולוגים, לסטודנטים להוראה, ובנוסף הוא מיועד להורים לילדים חולים שמשולבים בבית הספר ולאנשי הצוות הטיפולי בבית-החולים. הספר עשוי להועיל גם למורים שמשלבים ילדים בעלי צרכים אחרים, לאור  ההיבטים השותפים לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית הספר.