יסודות הביוטכנולוגיה

שם המרצה: פרופ' איתן בן-דבאיתן בן-דב
מטרות הקורס:

הכרות עם תהליכים ביולוגיים המשמשים את התעשייה הביוטכנולוגית.


תיאור הקורס:

  • מיקרוביולוגיה של מוצרי מזון ומשקאות כוהליים (תסיסה לקטית, תסיסה כוהלית).
  • ייצור מיקרוביאלי של תרופות.
  • תהליכים להפקת אנזימים ונוגדנים ושימושם.
  • ביוטכנולוגיה של טיהור שפכים.
  • ביוטכנולוגיה חקלאית – צמחים טרנסגניים.
  • הדברה ביולוגית ע"י מיקרואורגניזמים טרנסגניים – שיבוט וביטוי רעלנים בבקטריות ווירוסים.
  • שיבוט וביוטכנולוגיה של מיקרו-אצות. תרביות תאים. ביוראקטורים.

ספרות מומלצת:

  • Ratledge, C. & Kristiansen, B. 2006. Basic Biotechnology 3rd edition. Cambridge University Press
  • Glick, B.R. & Pasternak, J.J 2003. Molecular Biotechnology: Principles and Recombinat DNA. ASM Press
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.