הנדסה גנטית

שם המרצה: פרופ' איתן בן-דבאיתן בן-דב
מטרות הקורס:

היכרות עם תהליכים בהנדסה גנטית המשמשים כלי בייצור הביוטכנולוגי.


תיאור הקורס:

 • שיטות לבידוד מולקולות של DNA אנזימי רסטריקציה;
 • מפות רסטריקציה – חיתוך כפול חיתוך חלקי, סימון פראגמנט מכיל אתר רסטריקציה;
 • שיטות סימון: רדיואקטיבי, פלואורוצנטי וקביעת רצף נוקלאוטידים;
 • שיטות הברידיזציה ואלקטרופורזה; אסטרטגיות שיבוט – ספריות גנים, שיבוט ע"י cDNA, שיבוט ע"י קוסמידים (Cosmids)
 • Very-Large-Insert Bacterial Vector Systems for human genomic DNA ;
 • נגיפים (Bacteriophage vectors , M13) ;
 • שיטות חיפוש וזיהוי גנים שתוצריהם ידועים ולא ידועים (Finding genes) ;
 • שיטות להחדרת גנים לתאים: טרנספורמציה, טרנספקציה, טרנסדוקציה, קוניוגציה, איחוי ממברנות, מיקרו-הזרקה;
 • סלקציה באמצעות סמנים גנטיים;
 • נשאי ביטוי (Expression vectors), ביטוי גנים זרים בתאים ברמת ה-RNA וברמת חלבון;
 • PCR, Real-Time PCR ואופני השימוש בהם; Deep sequencing
 • Microarrays ; מוטציות מכוונות; תאים אנימאליים, עכברים טרנסגנים;
 • החדרת גנים לתאי ה- Germ line וביטויים ;
 • זיהוי אתרים פולימורפים בגנים ודאגנוסטיקה גנטית; שיטות רפוי ע"י החדרת גנים (Gene therapy).
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.