כימיה אורגנית

שם המרצה: ד"ר אתי גרובגלדאתי גרובגלד

נושאי לימוד

 • אטומים, אורביטלים וקשרים בכימיה אורגנית.
 • פחמימנים רוויים שרשרתיים וטבעתיים: אלקאנים וציקלואלקאנים- מבנה, שמות, איזומריה ותגובות אופייניות.
 • פחמימנים בלתי רוויים: אלקנים, אלקינים ותרכובות ארומטיות. שמות, איזומריה גאומטרית ותגובות. תאורית הרזוננס. התמרה אלקטרופילית על בנזן ונגזרותיו.
 • סטריאואיזומריה.
 • אלקיל הלידים. תגובות התמרה נוקלאופילית ואלימינציה. תרכובות אורגנו-מתכתיות.
 • כהלים, פנולים ואתרים. חומצות ובסיסים בכימיה אורגנית.
 • אמינים, מלחי אמוניום, תרכובות הטרוציקליות ואמינים בטבע.
 • תרכובות קרבוניליות- אלדהידים וקטונים. תגובות סיפוח, חמצון וחזור, תגובת גרינאר וטאוטומריה קטו-אנולית.
 • חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן: אציל הלידים, אנהידרידים, אסטרים ואמידים. שומנים וסבונים. חומצות אמיניות וחלבונים - מושגים כלליים

   
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.