מבוא להיסטוריה של תקופת המשנה

שם המרצה: ד"ר מנחם בן שלוםמנחם בן שלום
מטרות הקורס:

להציג ללומדים את קווי המתאר של ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת המשנה, בתוך המציאות ההיסטורית הכללית, תוך הקניית ידע מושגי בסיסי והצבת העמדות הבסיסיות הקיימות במחקר.


תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בתקופה המשתרעת מחורבן בית שני ועד לעריכת המשנה, בתקופת רבי יהודה הנשיא. השיעור ייתן את קווי המתאר העיקריים לתקופה תוך דיון (באמצעות מקורות) בסוגיות המרכזיות של התקופה.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.