אבולוציה

שם המרצה: ד"ר עידו צוריםעידו צורים
מטרות הקורס:

היכרות עם הביולוגיה האבולוציונית – חקר מוצא החיים עלי אדמות והתפתחותם.


תיאור הקורס:

במהלך הקורס אנו דנים בתהליכים ובמנגנונים שעיצבו ומעצבים את החיים עלי אדמות מנקודת המבט של הביולוגיה האבולוציונית, תוך שימוש בדוגמאות ממחקרים קלאסיים ומודרניים. נערוך היכרות קצרה עם יסודות החשיבה וההבנה המדעית והאבולוציונית. נסקור את התפתחות היסטורית של רעיון האבולוציה ונדון במנגנונים העומדים בבסיס תהליך השינוי האבולוציוני ויצירת מינים חדשים.

ספרות מומלצת:

  • Herron, J. and Freeman, S. 2014. (5th edition) Evolutionary Analysis. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

  • Ridley, M. 2009. (3rd edition). Evolution. John Wiley & Sons, Malden, MA

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.