חלון לארץ הפלאות

שם המרצה: ד"ר עידו צוריםעידו צורים
מטרות הקורס:

היכרות עם נושאים מרכזיים במדע הביולוגיה דרך מקרי חקר.


תיאור הקורס:

הסטודנטים יערכו היכרות עם מדע הביולוגיה, על מורכבותו הרבה ויילמדו מושגי יסוד במדע בכלל ובביולוגיה בפרט, דרך חשיפה לקשת רחבה של מחקרים ממגוון תחומי הביולוגיה.

מהו מדע הביולוגיה: מהו מדע וכיצד פועלת החקירה המדעית, מהם חיים (הגדרות והשלכות).

הביוספירה והחיים עלי אדמות: טקסונומיה, סיסטמאטיקה, היכרות עם קבוצות האורגניזמים העיקריות, מגוון החיים עלי אדמות, היכן מתקיימים חיים אלה (גבולות הביוספירה).

אבולוציה: מוצא החיים עלי אדמות והתפתחותם.

על רבייה, תורשה והחומר הגנטי.

אבני הבניין של החיים; ייצור וצריכה של אנרגיה על-ידי אורגניזמים: קיבוע פחמן, מטבוליזם של פחמימנים, חלבונים ושומנים.

תנאים לקיום חיים, התאמות לסביבה, ויחסי גומלין עם הסביבה

אקולוגיה ופיזיולוגיה (קצב מטבולי, אוסמורגולציה, יחסי גומלין בין מינים , ברירה טבעית).

חושים: תקשורת עם הסביבה והתמצאות בה.

הזדקנות.

 

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.