יישומי מחשב

שם המרצה: ד"ר עידו צוריםעידו צורים
מטרות הקורס:
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.

יעדי הקורס:

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בתוכנות Office:

Word, Excel, Power Point. הקורס מתייחס לגרסת 2007.

מבנה הקורס:

הקורס מועבר דרך אתר האינטרנט Moodle של מכללת אחווה באופן מקוון (ראו הכוונה בהרצאת המבוא באתר הקורס) ובמפגשים שבועיים בכיתה.  

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.