שילוב הילד מהחינוך המיוחד בכתה ההטרוגנית במתמטיקה

מטרות הקורס:

קורס זה נבנה במטרה להגביר את מודעות הסטודנטים לקשיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בלימודי המתמטיקה בכיתה ההטרוגנית. המשתתפים יכירו מאפיינים של ילדי שילוב מנקודות ראות ופרספקטיבות תיאורטיות שונות.


נושאי הקורס:

  • מושגים יסודיים בחינוך המיוחד
  • הכלת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים והשתמעות הפרקטית ש ל רעיו ן ז ה ללימודי המתמטיקה.
  • מערכות היחסים בין בית הספר ומשפחת הילד בעל הצרכים המיוחדים וחשיבות עבודת צוות המתמטיקה לשילוב ילדי החינוך המיוחד בכתה ההטרוגנית.
  • יסודות הטיפול בילד בעל הצרכים המיוחדים ותפקיד המורה למתמטיקה בבית הספר היסודי במתן מענה לצורכי הילד. נבחן את משמעות התאמות בדרכי הוראה והיבחנות בכלל ובמתמטיקה בפרט.
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.