רשימת מרצים


ד"ר עליזה עמיר ד"ר עליזה אמיר
נושאי המחקר:
השיח הכתוב מאפיינים דיאלוגיים בכתיבה ארגומנטטיבית קידום כתיבה באמצעות תשתיות תיאורטיות המבוססות על תהליכי כתיבה , תיאורית העניין; למידה משמעותית ופעילה (כולל שילוב טכנולוגיה רלוונטית לתחום הדעת); חקר השיח ופרגמטיקה. •התייחסות גם להשתמעויות...
תחומי התמחות:
אוריינות מחקר איכותי
הכשרת מורים
לשון
פרופ' עמוס פלישמן פרופ'  עמוס פלישמן
דוא"ל: amosfl@achva.ac.il
תחומי התמחות:
חינוך מיוחד
התמודדות עם ליקויים
ד"ר ענת פלדמן ד"ר ענת פלדמן
נושאי המחקר:
פולקלור, מיסטיקה, אמונות, אתניות ופוליטיקה בחברה הישראלית, מפלגות פוליטיות, מנהגים
תחומי התמחות:
פולקלור
ד"ר ערן עוזיאלי ד"ר ערן עוזיאלי
נושאי המחקר:
זכויות הילד, מיון וברירה.
תחומי התמחות:
חינוך מיוחד
ד"ר פנינית רוסו-נצר ד"ר פנינית רוסו-נצר
נושאי המחקר:
התחום הרחב בו אני מתעניינת מתייחס לתהליכים של חקר וטיפוח התפתחות אנושית מיטבית במעגל החיים. באופן ספציפי, תחומי המחקר שלי מתמקדים בהיבטים מגוונים של פסיכולוגיה חיובית, מיטביות ורווחה נפשית; תהליכי שינוי וצמיחה במעגלי החיים (מילדות עד זקנה), משמעות...
תחומי התמחות:
יעוץ חינוכי
פסיכולוגיה
ד"ר קרני שלף ד"ר קרני שלף
דוא"ל: Karni_s@achva.ac.il
נושאי המחקר:
מחקריה של ד"ר שלף עוסקים בתחום של תהליכים בפסיכותרפיה (process research). פרסומיה עוסקים בנושא הברית הטיפולית וטיפול משפחתי, וכן בתחום של התמכרויות.
תחומי התמחות:
פסיכולוגיה
פרופ' ראיסה גוברמן פרופ' ראיסה גוברמן
דוא"ל: glebov@achva.ac.il
נושאי המחקר:
מתמטיקה והוראתה,ידע הנדרש מורים למתמטיקה; פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה
תחומי התמחות:
הוראת מתמטיקה
הוראת מדעים
מתמטיקה
חינוך מתמטי לביה"ס יסודי
ד"ר רוני ריינגולד ד"ר רוני ריינגולד
תחומי התמחות:
הכשרה ראשונית ופיתוח מקצועי של מורים
חינוך ערכי
חינוך רב תרבותי
פילוסופיה של החינוך
ד"ר רחל ברוך ד"ר רחל ברוך
נושאי המחקר:
למידה מתוקשבת, מגדר
תחומי התמחות:
אוריינות
הוראת הקריאה והכתיבה
התפתחות הילד
למידה מתוקשבת
מגדר
ד"ר ריבי פריי לנדאו ד"ר ריבי פריי לנדאו
דוא"ל: rivipsy@gmail.com
נושאי המחקר:
חקר אובדן ושכול בפרספקטיבה רב תרבותית, חדשנות טכנולוגית בהכשרת צוותי חינוך בהיבט של למידה חברתית-רגשית, שיקום ילדים
תחומי התמחות:
חינוך מיוחד
פסיכולוגיה
Page 6 of 7