רשימת מרצים


פרופ' ראיסה גוברמן פרופ' ראיסה גוברמן
דוא"ל: glebov@achva.ac.il
נושאי המחקר:
מתמטיקה והוראתה,ידע הנדרש מורים למתמטיקה; פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה
תחומי התמחות:
הוראת מתמטיקה
הוראת מדעים
מתמטיקה
חינוך מתמטי לביה"ס יסודי
ד"ר רוני ריינגולד ד"ר רוני ריינגולד
תחומי התמחות:
הכשרה ראשונית ופיתוח מקצועי של מורים
חינוך ערכי
חינוך רב תרבותי
פילוסופיה של החינוך
ד"ר רחל ברוך ד"ר רחל ברוך
נושאי המחקר:
למידה מתוקשבת, מגדר
תחומי התמחות:
אוריינות
הוראת הקריאה והכתיבה
התפתחות הילד
למידה מתוקשבת
מגדר
ד"ר שאהר אלמכאוי שאהר אלמכאוי
דוא"ל: elmekawi@gmail.com
נושאי המחקר:
1. Livestock production under desert conditions 2. Energy balance in captive and free-living desert mammals 3. Selective intake by grazing herbivores 4. Biotic and abiotic effects on the behavioral and physiological responses of animals 5....
ד"ר שבולת זית שבולת זית
תחומי התמחות:
ספרות ילדים
ספרות עברית
פרופ' נעמה צבר בן יהושע פרופ' נעמה צבר בן יהושע
דוא"ל:
נושאי המחקר:
תכנון לימודים, הוראת המדעים, מחקר איכותני וחינוך יהודי
תחומי התמחות:
תרבות עם ישראל
שיטות מחקר איכותני
Page 6 of 6