רשימת מרצים


ד"ר שאהר אלמכאוי שאהר אלמכאוי
דוא"ל: elmekawi@gmail.com
נושאי המחקר:
1. Livestock production under desert conditions 2. Energy balance in captive and free-living desert mammals 3. Selective intake by grazing herbivores 4. Biotic and abiotic effects on the behavioral and physiological responses of animals 5....
ד"ר שבולת זית שבולת זית
תחומי התמחות:
ספרות ילדים
ספרות עברית
פרופ' נעמה צבר בן יהושע פרופ' נעמה צבר בן יהושע
דוא"ל:
נושאי המחקר:
תכנון לימודים, הוראת המדעים, מחקר איכותני וחינוך יהודי
תחומי התמחות:
תרבות עם ישראל
שיטות מחקר איכותני
Page 7 of 7