רשימת מרצים


ד"ר שבולת זית שבולת זית
תחומי התמחות:
ספרות ילדים
ספרות עברית
פרופ' נעמה צבר בן יהושע פרופ' נעמה צבר בן יהושע
דוא"ל:
נושאי המחקר:
תכנון לימודים, הוראת המדעים, מחקר איכותני וחינוך יהודי
תחומי התמחות:
תרבות עם ישראל
שיטות מחקר איכותני
Page 7 of 7