הזמנה להירשם למאגר החוקרים- מכון מופת

מועדי הגשה

כל השנה

שלום רב,

אנא היכנסו למאגר החוקרים ובדקו אם דיוקנכם מופיע בו.

אם כן – הנכם מוזמנים לעדכן את המידע על אודותיכם, ואם לא – הנכם מוזמנים להצטרף.